Medzinárodná a vnútroštátna nákladná doprava

Zabezpečíme Vám medzinárodnú alebo vnútroštátnu prepravu podľa Vašich požiadaviek formou kompletnej prepravy alebo dokládky.

  • preprava tovaru od 0,01 kg až do 300 t
  • preprava tovaru pod kontrolovanou teplotou pomocou chladiarenských a izotermických vozidiel
  • preprava nebezpečného tovaru - ADR
  • nadrozmerná preprava
  • preprava tovaru formou čiastkových nákladov


preprava s kontrolovanou
teplotou


Lkw 13,6


Kontajnerová
doprava


Cisternová
doprava